Centrum Borne

Fontein Dorsetplein

In Borne wordt gewerkt aan de vernieuwing van het kernwinkelgebied. Een compact centrum waar mensen uit Borne en van buiten Borne prettig kunnen verblijven en waar een gevarieerd aanbod is van winkels, horeca en dienstverlening. Het gebied wordt in fases aangepakt waarbij de gemeente projectmatig samenwerkt met de ondernemers en bewoners van het betreffende centrumdeel. Samen hebben zij hun grootste ambities samengevat in een top 5.

 1. Samen een mooi product maken: gemeente zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimtes. Eigenaren/ondernemers investeren in herontwikkeling van locaties of het opwaarderen van de uitstraling van panden.
 2. Goede doorstroming naar winkels en voorzieningen realiseren: brede trottoirs, logische aanvoer naar parkeerterreinen en Bornsche Maten krijgt een goede infrastructurele verbinding met het centrum van Borne.
 3. Uitnodigende uitstraling bevorderen: veel groen, levendige pleinen, vernieuwde gevels.
 4. Ontspanning stimuleren: gezellige terrassen door meer ‘daghoreca’, zoals grand cafés en lunchrooms.
 5. Borne onderscheidend: winkelaanbod, ligging, mooie nieuwbouw en veel groen.

De Bolkshoek
De Bolkshoek is het belangrijkste parkeerterrein aan de westzijde van het dorpscentrum. Daarom is het streven de parkeercapaciteit op deze locatie zo groot mogelijk te maken. De recente verhuizing van de week- en minimarkt naar het Rheineplein maakt dit mogelijk. De herinrichting van de Bolkshoek vindt plaats tussen juli en oktober 2016.

Nijstad
Nijstad ligt centraal in het centrum. Het streefbeeld is een kernwinkelgebied met bredere winkelstraten en winkelunits met een eigentijdse omvang en dito uitstraling. Daarnaast is het een wens het aantal looproutes te verminderen.

De Haven
De Haven, gelegen ten noordoosten van het hart van Borne,  vervult in de toekomstige ruimtelijke visie een dubbelfunctie als parkeerlocatie en evenemententerrein.

De diverse afgeronde projecten kenmerken zich door dezelfde uitstraling. In alle gebieden zijn  dezelfde bestrating, fietsparkeerplaatsen, straatverlichting en -meubilair toegepast.
 
Dorsetplein
Gereed juni 2011
Het Dorsetplein is de eerste van de acht strategische locaties in het Masterplan Centrum die op de schop is genomen. Op 29 juni 2011 werd het vernieuwde plein met de kenmerkende gelijkvloerse en verlichte fontein officieel geopend door de Commissaris van de Koning in Overijssel, drs. Ank Bijleveld-Schouten en de Bornse wethouder Michel Kotteman.

Grotestraat-noord e.o.
Gereed november 2013
Opvallend in het gebied tussen het noordelijk deel van de Grotestraat, Nieuwe Kerkstraat en Stationsstraat zijn de uitnodigende 'groene rustplekken' voor het winkelend publiek.

Grotestraat
Gereed september 2014
Tussen het Dorsetplein en de Stephanuskerk onderscheidt de Grotestraat zich door een zeer divers aanbod aan speciaalzaken op allerhande gebied.

De Koem/Marktplein
Gereed september 2014
In het hart van parkeerlocatie De Koem/Marktplein staat de Elizabethvilla met daarin restaurant Dorset. De villa vormt de verbindende schakel tussen Oud Borne en het centrum. Bij de renovatie van De Koem en het Marktplein is het groen rondom de villa nieuw aangelegd. Het gebruik van andere bestrating tussen het centrum en Oud Borne zorgt voor een duidelijke verbinding en herkenbare looproute.

Rheineplein
Gereed april 2016
Het gemeentehuis is de belangrijkste blikvanger aan het Rheineplein. De ruimte voor het gemeentehuis vormt de overgang tussen het kernwinkelgebied, overig centrumgebied en verschillende parkeerlocaties. Door de directe ligging aan het kernwinkelgebied is het Rheineplein een populaire locatie voor de mini- en weekmarkt.

Sinds 2010 is de gemeente Borne bezig het centrum te vernieuwen. Alle plannen staan beschreven in het Masterplan Centrum Borne. Waterpartijen, meer groen en betere verbindingswegen naar het centrum zijn de opvallende punten in dit ambitieuze plan. Het is doorgesproken met de bewoners, ondernemers en een vertegenwoordiging van de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO). De gemeente zorgt voor de herinrichting van de openbare ruimtes. Van de ondernemers (winkeliers of eigenaren van panden) wordt een investering gevraagd voor de uitstraling van hun pand of bedrijf.

In het Masterplan voor het centrum van Borne zijn de volgende hoofdlijnen vastgelegd:

 • Beschrijving van het ambitieniveau voor het centrum
 • Een analyse van sterke en zwakke punten van de visie en op de haalbaarheid van het programma en de ruimtelijke inrichting
 • De gewenste stedenbouwkundige beeldkwaliteit
 • Een globaal overzicht van de ontwikkelingslocaties
 • Uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimtes
 • Het programma van de uitvoering van de diverse projecten

Het Masterplan is te downloaden als pdf-bestand.