Iemand anders mag voor u stemmen bij de verkiezingen. Bijvoorbeeld wanneer u uw stem wilt uitbrengen, maar zelf niet naar het stembureau kunt gaan. Dit kan voorkomen als u slecht ter been bent of door werk of vakantie afwezig bent. Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dit kan via een onderhandse volmacht of via een schriftelijke volmacht.

Wilt u een onderhandse volmacht geven? Geef dan uw stempas aan iemand die in uw gemeente woont. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen. Laat de gevolmachtigde het volmachtbewijs tekenen en onderteken het volmachtbewijs zelf ook. Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Wilt u een schriftelijke volmacht afgeven? Vraag op tijd het aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht aan. Vul uw deel in en laat degene die u wilt machtigen zijn deel invullen. Stuur het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing naar de gemeente. De gemachtigde krijgt de schriftelijke volmacht thuisgestuurd.


De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort verkiezingen. Onder andere geldt dat de gemachtigde:

  • als kiezer geregistreerd moet staan in zijn of haar eigen woongemeente.
  • als kiezer geregistreerd moet staan in het gebied waar de verkiezing geldt (gemeente, provincie, landelijk).
  • maximaal 2 volmachtstemmen mag uitbrengen per verkiezing.
  • de volmachtstemmen tegelijk moet uitbrengen met het uitbrengen van zijn of haar eigen stem.
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien en zichzelf moet legitimeren.