Als kiezer kunt u in een andere gemeente stemmen dan de gemeente waar u staat ingeschreven. Hiervoor kunt u mondeling of schriftelijk een kiezerspas aanvragen.

U kunt tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een kiezerspas aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden, invullen, scannen en terugsturen naar info@borne.nl.


Een aanvraag kunt u indienen voordat u een stempas heeft ontvangen. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek voegen.

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is alleen mogelijk ná ontvangst van de stempas en kunt u uiterlijk tot één dag voor de verkiezingen aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.