Uitslag gemeenteraadsverkiezing


Verkiezingsuitslag 2018

De uitslag is vastgesteld door het centraal stembureau. Van de vaststelling is een proces-verbaal opgemaakt:


 

Voor de volledige uitslag van de verkiezingen is bijgaand document gemaakt, hierin zijn alle opkomstpercentages, -aantallen en uitslagen op zowel partij- als kandidaatniveau te vinden.


 

Volgende gemeenteraadsverkiezing

Een keer in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 16 maart 2022 vindt de volgende gemeenteraadsverkiezing plaats.