Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 

Eén keer in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Alle gepubliceerde informatie vanuit de gemeente vindt u op deze pagina.
 
 
Vergaderingen Centraal Stembureau
Op 4 februari om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de kandidatenlijsten vast en nummert de kandidatenlijsten in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen via deze link.

 

Verkiezingsuitslag 2018
 

Voor de volledige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is bijgaand document gemaakt, hierin zijn alle opkomstpercentages, -aantallen en uitslagen op zowel partij- als kandidaatniveau te vinden:Van de vaststelling van de uitslag is een proces-verbaal opgemaakt: