Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 

Eén keer in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 16 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Alle gepubliceerde informatie vanuit de gemeente vindt u op deze pagina.
 

 

Verkiezingsuitslag 2018
 

Voor de volledige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is bijgaand document gemaakt, hierin zijn alle opkomstpercentages, -aantallen en uitslagen op zowel partij- als kandidaatniveau te vinden:Van de vaststelling van de uitslag is een proces-verbaal opgemaakt: