Verkiezingen

In Nederland kennen we verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees parlement en Waterschappen.
De eerstkomende verkiezing is op woensdag 17 maart 2021. U kunt dan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.