Verkiezingen

In Nederland kennen we verkiezingen voor gemeenteraden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, het Europees parlement en Waterschappen.
De eerstkomende verkiezing is op woensdag 20 maart 2019. U kunt dan stemmen voor de provinciale staten van Overijssel en het waterschap Vechtstromen.
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.