Openbare kennisgeving kandidaatstelling verkiezing van de leden van de gemeenteraad

De burgemeester van Borne maakt het volgende bekend:

Op 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Borne plaatsvinden. Op die dag kunnen in het gemeentehuis aan  het Rheineplein 1 van 9.00 uur  tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H1) worden ingeleverd.
De onderstaande formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de gemeente Borne, Rheineplein 1 bij de afdeling Publiekszaken kosteloos verkrijgbaar:

•de lijsten van kandidaten (model H1)
•de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
•de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
•de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
•de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

De partijmodules, waarin alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn opgenomen, kunnen worden gedownload via www.kiesraad.nl