U kunt op dit moment geen gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken.

Conform de landelijke richtlijnen worden het aantal publiekscontacten in de publiekshal van het gemeentehuis tot een minimum beperkt. U kunt aan de balies terecht voor de noodzakelijke producten en diensten die geen uitstel dulden en niet via het digitale loket kunnen worden aangevraagd.

Nadat u telefonisch een afspraak heeft gemaakt via telefoonnummer 14074  helpen wij u graag verder.