Bekendmakingen digitaal

De gemeente Borne publiceert officiële bekendmakingen op overheid.nl. U vindt daar besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. Daarnaast vindt u de bekendmakingen wekelijks in De Week van Borne. De publicaties, zoals weergegeven in het huis-aan-huisblad, vindt u eveneens terug op borne.nl in de rubriek Publicaties.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Borne vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Een overzicht van de bekendmakingen van afgelopen maand vindt u via deze link.