Bekendmakingen digitaal

De gemeente Borne publiceert officiële bekendmakingen op overheid.nl. U vindt daar besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen en bestemmingsplannen. Daarnaast vindt u de bekendmakingen wekelijks in de Bornse Courant. De publicaties, zoals weergegeven in het huis-aan-huisblad, vindt u eveneens terug op borne.nl in de rubriek Publicaties.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Borne vindt u op overuwbuurt.overheid.nl.