Asbestbodemsanering meldingsformulier

Meldingsformulier asbestbodemsanering

Indien een locatie (mogelijk) in aanmerking komt voor asbestbodemsanering, kunt u dit via de het meldingsformulier Asbestbodemsanering aangeven.

  • Na het invullen van dit formulier, ontvangt u een bevestiging en wordt de melding doorgegeven aan de betrokken ambtenaar.
  • Meldingen worden meegenomen in het traject van programmering en prioritering (waar provincie en gemeenten nu, in het kader van de hieronder aangegeven samenwerkingsovereenkomst mee bezig zijn). Dit betekent dus niet dat de locatie per definitie gesaneerd gaat worden.
  • U ontvangt binnen drie maanden een reactie op uw melding.

Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022
De gemeente Borne heeft samen met de provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand op 29 juni 2017 de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022 getekend.
Het doel is om de integrale aanpak van de asbestbodemsaneringsopgave te bewerkstelligen. Enerzijds ligt de focus op het identificeren en saneren van risicovolle locaties. Anderzijds willen de provincie, en de betrokken gemeenten, locaties saneren waar sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek.

Klik hier om een melding door te geven