College stelt hondenlosloopgebieden vast

Bornse hondenbezitters hebben onlangs tijdens inloopavonden hun voorkeur aangegeven voor losloopgebieden. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 februari in totaal negen losloopgebieden vastgesteld binnen de gemeente. Het vaststellen van de losloopgebieden is onderdeel van het in 2016 vastgestelde hondenbeleidsplan.

De losloopgebieden worden gerealiseerd op de locaties Kleiweg, Meijlingsgaarde, Oonksweg, Scholtenshofpark, Koolzaad/ Weideplas, Beekpark ter hoogte van de Beekparkschool, Dr. W. Stompspark/ Bekenhorst, Letterveldweg en Van Speykplein. De locaties aan de Kleiweg en in het Scholtenshofpark zijn reeds bestaande losloopgebieden.

Best scorende locaties
Tijdens de inloopavonden in november vorig jaar zijn door hondenbezitters in totaal 39 locaties aangedragen. De locaties zijn onder andere beoordeeld op huidig gebruik en toekomstige plannen, veiligheid, spreiding en budget. Hier is een top 13 uitgekomen met best scorende locaties. Aan de hand van spreiding en budget zijn uiteindelijk negen locaties overgebleven.

Inzage
De PDFLocaties losloopgebieden.pdf en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Binnen deze termijn kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Na afloop van de gestelde termijn worden de losloopgebieden definitief vastgesteld. Bedoeling is dat de losloopgebieden halverwege dit jaar worden gerealiseerd.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het in Borne verplicht om honden aan te lijnen binnen de bebouwde kom. Het college is echter bevoegd om zogenaamde losloopgebieden aan te wijzen, waar het aanlijngebod niet geldt.

Buitengebied
Voor het buitengebied geldt dat honden los mogen lopen op gronden die van de gemeente zijn en die een openbaar karakter hebben. Tenzij anders is aangegeven, is het niet toegestaan om honden los te laten lopen op privégrond van bijvoorbeeld agrariërs.