Werkzaamheden Gildestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Abbink Boekelo Wegenbouw werkzaamheden uit aan de Gildestraat. Aan beide zijden van de Gildestraat wordt een nieuw riool aangebracht om het schone water op te vangen en af te voeren naar oppervlaktewater. Daarnaast worden er verschillende bestratingswerkzaamheden uitgevoerd.

Verkeer kan enige hinder ervaren van de werkzaamheden. Zo is de weg gestremd voor doorgaand verkeer, bedrijven blijven bereikbaar. De werkzaamheden zijn naar verwachting rond 20 december gereed.