Vrijwillige vuurwerkvrije zone? Vraag het aan!

Deze jaarwisseling kunnen inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. Op die locaties zijn er goede redenen om geen vuurwerk te laten knallen, bijvoorbeeld omdat er veel dieren zijn.

In januari is het BornePanel gepeild over vuurwerkbeleving. Een ruime meerderheid gaf aan voor vuurwerkvrije zones te zijn. Leerlingen van het Twickelcollege Borne hebben onderzocht waar dat het meest gewenst is en hoe je dat zou kunnen doen. Ze kwamen op het idee om vrijwillige vuurwerkvrij zones in te richten:

 “Omdat het geen verbieden is, maar rekening houden met anderen en dat doe je uit respect.”

Het bord dat aangeboden wordt om een vrijwillige vuurwerkvrije zone te markeren is zelfs ontworpen door de leerlingen! Zij kwamen op ideeën als dierenparkjes, gezondheidscentra, begraafplaatsen en bij dierenartsen. Maar…. Omdat het ook vooral gaat om elkaar aanspreken op gedrag, is het idee dat mensen zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen.

Wil jij deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije buurt? Maak dan met minimaal 3 buren heldere afspraken over het niet afsteken van (knal)vuurwerk in je omgeving en zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met die afspraken. Markeer het gebied met borden die je tot en met 20 december kunt aanvragen via veiligheid@borne.nl. Je krijgt bericht wanneer je de borden (maximaal 5 per aanvraag) bij de gemeente kunt ophalen. Hang de borden tussen 28 december en 2 januari op en vergeet ze niet na 2 januari weer weg te halen. De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De leerlingen van Twickel hebben naast het ontwerp van het bord daarom ook tips bedacht hoe je iemand kunt aanspreken die het bord negeert:

Tip 1: Loop rustig naar de persoon toe die het vuurwerk aan het afsteken is.

Tip 2: Probeer een emotionele reactie zoveel mogelijk te voorkomen; blijf rustig.

Tip 3: Verwijs naar de bordjes die wijzen op de vrijwillige vuurwerkvrijezone.

Tip 4: Als de persoon die het vuurwerk afsteekt niet weet waarom er een vrijwillige vuurwerkvrijezone in dit gebied is, leg het dan rustig uit.

Tip 5: Vraag netjes of de persoon in kwestie wil stoppen met het afsteken van het vuurwerk.  

Tip 6: Blijft de persoon in kwestie vuurwerk afsteken? Leg je bij de situatie neer en voorkom een escalatie.