Themabijeenkomst huiselijk geweld voor sportverenigingen

Op dinsdag 1 oktober is er van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis  een bijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze avond is bedoeld voor vertrouwenspersonen, trainers/coaches, leden van jeugdcommissies en het hoofdbestuur van sportverenigingen in Borne, Hertme en Zenderen.

Er zijn vast momenten waarop u als trainer, coach, scheidsrechter of vrijwilliger een onderbuikgevoel krijgt, of signalen ziet, maar niet weet wat u daarmee moet. Tijdens de themabijeenkomst ontvangt u informatie over hoe u kunt omgaan met signalen van kindermishandeling, partner geweld of ouderenmishandelingen.

Astrid Bosselaar en Inge Belderbos, beiden aandachtfunctionaris ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ bij de gemeente Borne, geven informatie over cijfers en signalen. Ook geven zij een uitleg over welke stappen u als vereniging kunt zetten bij vermoedens of signalen, zodat u als vereniging kunt opkomen voor het belang van kinderen en volwassenen in onveilige situaties. Aanmelden kan door voor 25 september te mailen naar Jurgen Schiphorst: j.schiphorst@borne.nl.