Snel hulp bij financiële problemen

Gemeente Borne is gestart met een pilot ‘Vroeg eropaf’ waarbij inwoners van Borne met financiële problemen al in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. De gemeente wil zo snel mogelijk in contact komen met inwoners met financiële problemen. Zo hoopt de gemeente oplopende schulden en eventuele bijkomende problemen bij inwoners te voorkomen.

Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de vijf huishoudens financiële problemen heeft. Hulp zoeken bij financiële problemen blijkt voor veel mensen lastig. Vaak worden financiële problemen verborgen gehouden. Hierdoor ontstaan bijkomende problemen zoals stress, dreigende huisuitzetting en afsluiting van gas, water en licht.

Oplossingen
Met persoonlijke en gerichte begeleiding geeft een deskundige van Wijkracht tips, adviezen en ondersteuning. De inzet is gericht op het vinden van oplossingen. Hierbij wordt niet alleen naar de financiën gekeken, maar ook naar andere terreinen. Het doel is om een gezonde financiële situatie te creëren waar de inwoner zelf verder mee kan. Hoe lang de ondersteuning duurt, verschilt per situatie. Inwoners bepalen zelf of zij ingaan op de aangeboden hulp.

Wethouder Kotteman heeft een convenant ondertekend dat vroegsignalering van schulden mogelijk maakt. Hierin is beschreven hoe de gemeente Borne in deze pilot samenwerkt met nutsbedrijven, zorgverzekeraars, het gemeentelijk belastingkantoor en de woningbouwvereniging.

Wijkracht biedt hulp en begeleiding
Professionals van Wijkracht bieden in opdracht van de gemeente Borne de hulp en begeleiding. Wijkracht biedt advies en ondersteuning op verschillende sociale gebieden. Dit zorgt ervoor dat er op meerdere terreinen hulp geboden kan worden door dezelfde professional. Bovendien heeft Wijkracht een groot netwerk en schakelt snel met andere organisaties om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hulp vragen verplicht inwoners tot niets. Door snel aan de bel te trekken, kan worden voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in grote schulden. Wijkracht is bereikbaar via  tel. (088) 945 5722 of via borne@wijkracht.nl. Ook is er iedere vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur een spreekuur in het Kulturhus.