Raad besluit over Verbindingsweg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 oktober heeft de gemeenteraad het tracé van de Verbindingsweg behandeld. De raad is in meerderheid akkoord gegaan met het voorgestelde tracé van het college, maar er moeten aanvullende onderzoeken komen naar een extra ontsluiting van de Molenkamp en een randweg om Zenderen heen.

Het besluit van de gemeenteraad volgt op een zogenaamd initiatiefvoorstel van de partijen CDA, Borne-Nu en GB’90. Door middel van het initiatiefvoorstel is het oorspronkelijke voorstel van het college van B&W om het tracé vast te stellen, uitgebreid met het uitvoeren van de aanvullende onderzoeken.

Samengevat betekent dit het volgende:

  1. Het tracé is vastgesteld zoals weergegeven op de kaart, zie bijlage.
  2. Aanvullend onderzoek wordt verricht naar een zo optimaal mogelijke ontsluiting van bedrijventerrein de Molenkamp en naar een duurzame totaaloplossing voor de verkeerssituatie in Zenderen.
  3. Een raadswerkgroep wordt ingesteld om de onderzoeken te begeleiden.


Raadsvergadering terugkijken
Het volledige besluit is hier te vinden. gemeenteraad.borne.nl kunt tevens de raadsvergadering van 3 oktober terugkijken.

Nu het tracé van de Verbindingsweg is vastgesteld, wordt het technische ontwerp uitgewerkt en kunnen de onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan worden uitgevoerd. Gelijktijdig zullen de aanvullende onderzoeken uit het raadsbesluit worden opgestart.