Online platform Wensink-Zuid: Blijf op de hoogte!

De gemeente Borne gaat aan de slag met het waterbeheer in Wensink-Zuid. Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk namelijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt.

Samen aan de slag
Om te zorgen voor een prettige en duurzame leefomgeving gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag. Daarbij is aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Want niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

Online platform
Wijkplatform Wensink-Zuid is dé plek om op de hoogte te blijven van nieuws over waterbeheer Wensink-Zuid! Het online platform  is een samenwerking tussen de gemeente Borne, het Wijkcomité Wensink-Zuid en BorneBoeit en wil een interactief platform zijn voor en door de wijkbewoners: https://www.borneboeit.nl/65592/wensinkzuid.