Infoavond over wonen in het Dijkhuis

U bent op maandag 20 mei van 19.00 tot 20.30 uur harte welkom in het Mantelzorg Café in het restaurant van het Dijkhuis. Deze avond staat in het teken van voorlichting over ‘Wonen in het Dijkhuis’.

Susanne Seinen en Naomi Zonderland zijn als zorgbemiddelaar werkzaam binnen TMZ het Dijkhuis.  Zij geven een presentatie  over de mogelijkheden van wonen en zorg binnen het Dijkhuis. Welbions verstrekt deze avond informatie over de zelfstandige huurappartementen in het Dijkhuis.  Een casemanager van TMZ thuiszorg vertelt over een methode die zelfregie kan waarborgen. Ook de ontwikkelingen binnen de Raadskelder, het wijksteunpunt voor senioren in Borne) worden toegelicht.

Het MantelZorgCafé is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg en is voor iedereen die met zorg te maken heeft of zorg ontvangt, jong of oud. U bent van harte welkom (met of zonder zorgontvanger). Aanmelden bij: wijksteunpuntborne@triviummeulenbeltzorg.nl