Ideeën voor het centrum? Maak kans op een bijdrage!

 

Ideeën voor het centrum van Borne? Met een centrumvoucher kunnen deze ideeën werkelijkheid worden! De gemeente Borne heeft subsidie ontvangen van de provincie Overijssel. Met deze subsidie wordt, in de vorm van een centrumvoucher, 10 keer een bedrag van € 2500,- uitgereikt aan particuliere initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het centrum van Borne.

De centrumvouchers zijn onderdeel van het centrumarrangement dat de gemeente Borne in oktober 2018 heeft opgesteld met provincie Overijssel, Stadsbeweging, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en enkele vastgoedpartijen. Het arrangement, waarin onderlinge afspraken staan beschreven, draagt bij aan een toekomstbestendig Borns centrum.

Het bedrag van de centrumvouchers is beschikbaar gesteld om leefbaarheid en vitaliteit van stads- en dorpscentra te vergroten en leegstand en verpaupering een halt toe te roepen. Ondernemers of bewoners van gemeente Borne kunnen een idee inbrengen dat de toekomstbestendigheid, leefbaarheid of veiligheid in het centrum van Borne vergroot. Er moet draagvlak zijn voor het idee bij ondernemers en/of inwoners van het centrum.

Hoe vraagt men een centrumvoucher aan?

- Een centrumvoucher kan worden aangevraagd voor een maximale bijdrage van € 5000,- (maximaal 2 centrumvouchers a € 2500,-);

- Aanvragen kunnen (uitsluitend) worden aangevraagd via het aanvraagformulier op borne.nl: https://www.borne.nl/centrumvoucher;

- Aanvragen dienen vóór 31 mei 2019 binnen te zijn (tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt).

Een commissie bestaande uit vijf personen toetst of het idee past bij de doelstelling. De commissie bestaat uit: Lex Nijhuis (voorzitter Bundeling Bornse Ondernemers), Ruben Baartman (dorpsmanager), Renée Seuren (toeristisch Borne), Jan Koehorst (ondernemer) en Suzanne Swart-Beekhuis (gemeente Borne, projectleider centrum).

Meer informatie over de centrumvouchers en het aanvragen er van, vindt men op https://www.borne.nl/centrumvoucher.