Extraatje voor gezinnen met lage inkomens

Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. Cliënten van Werk en Inkomen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen eind oktober 2019 een aanvraagformulier toegestuurd.
Heeft u geen uitkering van Werk & Inkomen? Maar bijvoorbeeld een nabestaandenuitkering of een salaris op bijstandsniveau? Of heeft u op 31 oktober 2019 nog geen formulier ontvangen en denkt u aan de voorwaarden te voldoen? Dan moet u de toeslag zelf aanvragen.
De voorwaarden en een aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Borne (zoek op inkomenstoeslag). Digitaal aanvragen kan ook via MijnWerkenInkomen. De inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden gegeven. Vraag dus op tijd aan.