Extra politiek beraden over bezuinigingen en investeringen

De gemeenteraad zal in een drietal themabijeenkomsten verder inzoomen op de bezuinigingsopgave en de voorgenomen investeringen in het raadsakkoord. In deze eerste themabijeenkomst op donderdag 12 september worden de volgende thema’s behandeld:
Veiligheid, Economie, Duurzaamheid, Mobiliteit, Leefomgeving, Wonen, Bestuur, Dienstverlening, Vastgoed, Bedrijfsvoering en Middelen.

De volgende themabijeenkomst is op woensdag 18 september. De volgende thema’s worden besproken:
Sport, Cultuur en vrije tijd, Educatie en Gezondheid.

De derde en laatste themabijeenkomst is op donderdag 26 september met als thema’s:
Maatschappelijke participatie (sociaal domein) en Werk en inkomen.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt komen luisteren, maar meepraten kan ook (s.v.p. vooraf aanmelden bij de griffie). Een kopje koffie of thee staat klaar.

Als u meer wilt weten over de hierboven genoemde vergaderingen, kunt u contact opnemen met de griffier, Saskia Morsink (tel. 2658675) of raadsadviseur, Saskia Voortman (tel. 2658739). Op de website vindt u achterliggende stukken. Kijk op gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen. Via deze link kunt u de vergadering ook live volgen.