Erfgoedcommissie Borne zoekt nieuwe leden

De erfgoedcommissie van de gemeente Borne is op zoek naar nieuwe leden. Dit omdat de maximale zittingstermijn van acht jaar door enkele leden van de commissie is bereikt. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu solliciteren bij hét adviesorgaan van het Bornse gemeentebestuur als het gaat om gemeentelijk erfgoed.

De erfgoedcommissie, onder leiding van voorzitter Albert Kleinenberg, is op zoek naar kandidaten die:

  • Kennis hebben op het gebied van monumentenzorg, architectuur en/of bouwgeschiedenis.
  • Affiniteit hebben met de Bornse welstands- en/of monumentenzorg en/of historische kennis van het het gemeentelijk grondgebied.
  • Kennis hebben van het historische cultuurlandschap.

Adviesorgaan
De erfgoedcommissie adviseert formeel bij omgevingsvergunningen voor monumenten en bij alle bouwplannen in Oud Borne. Op verzoek wordt gratis bouwkundig en architectonisch advies gegeven aan particulieren bij bouwplannen van panden die geen monumentenstatus hebben, maar wel een cultuurhistorische waarde. Ook kan de commissie adviseren over zaken die niet direct te maken hebben met het monument zelf, maar wel met de omgeving (bijvoorbeeld de architectuur van aangrenzende panden), archeologie of het historische cultuurlandschap.

Daarnaast Initieert en adviseert het adviesorgaan het gemeentelijke monumentenbeleid. Bij formele adviesaanvragen werkt de erfgoedcommissie nauw samen met de stadsbouwmeester. De erfgoedcommissie komt zo’n 8 à 10 keer per jaar bijeen voor regulier overleg. Daarnaast worden op onregelmatige basis advieswerkzaamheden verricht. Commissieleden ontvangen een vergoeding conform het landelijke rechtspositiebesluit. In 2018 was dit € 79,91 per bijgewoonde vergadering.

Kandidaten
Enthousiaste én deskundige kandidaten kunnen hun motivatie met kennis en ervaring vóór 1 maart sturen naar voorzitter Albert Kleinenberg via info@borne.nl of via postbus 200, 7620 AE Borne, met als onderwerp sollicitatie gemeentelijke erfgoedcommissie.