Controle woningenkenmerken door GBTwente

In opdracht van de gemeente heft en int GBTwente onroerende zaak belasting. U ontvangt daarvoor jaarlijks een aanslag van GBTwente. Daarin staat ook de WOZ-waarde van uw woning vermeld. Om de waarde van woningen nauwkeurig vast te kunnen stellen, voert GBTwente regelmatig visuele controles uit. In Borne wordt die controle uitgevoerd tussen 7 en 10 oktober 2019.

De controleurs zijn in dienst van Thorbecke of SMQ en voeren de controles uit in opdracht van GBTwente. De controleurs komen niet bij u aan de deur. Op uw verzoek kan de controleur zich legitimeren met een identiteitspasje van GBTwente.

Op www.gbtwente.nl vindt u meer informatie. U kunt ook bellen met de gemeente Borne via nummer 14074.