21 sollicitanten voor burgemeesterschap Borne

21 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Borne. Tussen de sollicitanten bevinden zich 7 vrouwen en 14 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar. 13 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 8 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.

De gemeenteraad heeft op 10 september het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De sollicitatietermijn liep van 12 september tot 4 oktober. Het burgemeestersambt in Borne is sinds 17 april 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Rob Welten. Sindsdien neemt Gerard van den Hengel het ambt waar.

Vervolg
De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Borne bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester eind januari 2020 kan beginnen.